U.S.KIDS GOLF European Championship

Polskie eliminacje do finału w East Lothian w Szkocji (Maj 2020)

Nagrody

Nagrody ufundowane zostaną przez markę Bridgestone

Dodatkowo zwycięzcy wszystkich grup wiekowych otrzymają prawo do reprezentowania Polski na finale
US KIDS European Championship rozgrywanym w Szkocji w Maju 2020 a także puchary okolicznościowe.

Zawodnicy zajmujący II i III miejsca otrzymają medale okolicznościowe a każdy zawodnik biorący udział w zawodach otrzyma dyplom.